Молитва благодарим тя владыко

Советуем ознакомиться молитва благодарим тя владыко с несколькими вариантами на русском языке, с полным описанием и картинками.

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Священник: Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же.

Благодарственная моли́тва, 1-я (заглавия молитв не читаются):

Благодарю́ Тя, Го́споди, Бо́же мой, я́ко не отри́нул мя еси́ гре́шнаго, но о́бщника мя бы́ти святы́нь Твои́х сподо́бил еси́. Благодарю́ Тя, я́ко мене́ недосто́йнаго причасти́тися Пречи́стых Твои́х и Небе́сных Даро́в сподо́бил еси́. Но Влады́ко Человеколю́бче, нас ра́ди уме́рый же и воскресы́й, и дарова́вый нам стра́шная сия́ и животворя́щая Та́инства во благодея́ние и освяще́ние душ и теле́с на́ших, да́ждь бы́ти сим и мне во исцеле́ние души́ же и те́ла, во отгна́ние вся́каго сопроти́внаго, в просвеще́ние о́чию се́рдца моего́, в мир душе́вных мои́х сил, в ве́ру непосты́дну, в любо́вь нелицеме́рну, во исполне́ние прему́дрости, в соблюде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ благода́ти и Твоего́ Ца́рствия присвое́ние; да во святы́ни Твое́й те́ми сохраня́емь, Твою́ благода́ть помина́ю всегда́, и не ктому́ себе́ живу́, но Тебе́, на́шему Влады́це и Благоде́телю; и та́ко сего́ жития́ изше́д о наде́жди живота́ ве́чнаго, в присносу́щный дости́гну поко́й, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и безконе́чная сла́дость, зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинное жела́ние, и неизрече́нное весе́лие лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тя пое́т вся́ тварь во ве́ки. Ами́нь.

Влады́ко Христе́ Бо́же, Царю́ веко́в, и Соде́телю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми по́дал благи́х, и о причаще́нии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Та́инств. Молю́ у́бо Тя, Бла́же и Человеколю́бче: сохра́ни мя под кро́вом Твои́м, и в се́ни крилу́ Твое́ю; и да́руй ми чи́стою со́вестию, да́же до после́дняго моего́ издыха́ния, досто́йно причаща́тися святы́нь Твои́х, во оставле́ние грехо́в, и в жизнь ве́чную. Ты бо еси́ хлеб живо́тный, исто́чник святы́ни, Пода́тель благи́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Да́вый пи́щу мне плоть Твою́ во́лею, огнь сый и опаля́яй недосто́йныя, да не опали́ши мене́, Соде́телю мой; па́че же пройди́ во у́ды мо́я, во вся́ соста́вы, во утро́бу, в се́рдце. Попали́ те́рние всех мои́х прегреше́ний. Ду́шу очи́сти, освяти́ помышле́ния. Соста́вы утверди́ с костьми́ вку́пе. Чувств просвети́ просту́ю пятери́цу. Всего́ мя спригвозди́ стра́ху Твоему́. При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохра́ни мя от вся́каго де́ла и сло́ва душетле́ннаго. Очи́сти и омы́й, и украси́ мя; удобри́, вразуми́, и просвети́ мя. Покажи́ мя Твое́ селе́ние еди́наго Ду́ха, и не ктому́ селе́ние греха́. Да я́ко Твоего́ до́му, вхо́дом причаще́ния, я́ко огня́ мене́ бежи́т всяк злоде́й, вся́ка страсть. Моли́твенники Тебе́ приношу́ вся́ святы́я, чинонача́лия же безпло́тных, Предте́чу Твоего́, прему́дрыя Апостолы, к сим же Твою́ нескве́рную чи́стую Ма́терь, и́хже мольбы́ Благоутро́бне приими́, Христе́ мой, и сы́ном све́та соде́лай Твоего́ служи́теля. Ты бо еси́ освяще́ние и Еди́ный на́ших, Бла́же, душ и све́тлость; и Тебе́ лепоподо́бно, я́ко Бо́гу и Влады́це, сла́ву вси́ возсыла́ем на всяк день.

Те́ло Твое́ Свято́е, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, да бу́дет ми в живо́т ве́чный, и Кровь Твоя́ Честна́я во оставле́ние грехо́в: бу́ди же ми благодаре́ние сие́ в ра́дость, здра́вие и весе́лие; в стра́шное же и второ́е прише́ствие Твое́ сподо́би мя гре́шнаго ста́ти одесну́ю сла́вы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х.

Молитва 5-я, ко Пресвятой Богородице:

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, све́те помраче́нныя моея́ души́, наде́ждо, покро́ве, прибе́жище, утеше́ние, ра́дование мое́, благодарю́ Тя, я́ко сподо́била мя еси́ недосто́йнаго, прича́стника бы́ти Пречи́стаго Те́ла и Честны́я Кро́ве Сы́на Твоего́. Но ро́ждшая и́стинный Свет, просвети́ мо́я у́мныя о́чи се́рдца; Я́же Исто́чник безсме́ртия ро́ждшая, оживотвори́ мя умерщвле́ннаго грехо́м; Я́же ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, поми́луй мя, и да́ждь ми умиле́ние и сокруше́ние в се́рдце мое́м, и смире́ние в мы́слех мои́х, и воззва́ние в плене́ниих помышле́ний мои́х; и сподо́би мя до после́дняго издыха́ния, неосужде́нно приима́ти пречи́стых Та́ин освяще́ние, во исцеле́ние ду́ши же и те́ла. И пода́ждь ми сле́зы покая́ния и испове́дания, во е́же пе́ти и сла́вити Тя во вся́ дни живота́ моего́, я́ко благослове́нна и препросла́вленна еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́, с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х, Изра́иля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков.

Если Литургия Иоанна Златоустого (совершается в течение всего года, когда не положено совершать двух остальных Литургий), читаем:

Если Литургия Василия Великого (день памяти Василия Великого 14 января; навечерия Рождества Христова (7 января) и Крещения (19 января) или в самый день этих праздников, если их навечерия выпадают на субботу или воскресенье; 1, 2, 3, 4 и 5-е воскресенье Великого поста; Великий четверг и Великая суббота), читаем:

Если совершается Литургия Григория Двоеслова (среды и пятницы Великого поста, четверг 5-й седмицы Великого поста, первые три дня Страстной седмицы; праздник 1-го и 2-го обретения главы Иоанна Предтечи (9 марта) и память 40 мучеников Севастийских (22 марта), случившиеся в постные дни, т.е. в дни с понедельника по пятницу в период Святой Четыредесятницы; понедельник, вторник и среда Страстной седмицы; храмовый праздник и в праздник чтимого святого (кроме праздника Благовещения), случившиеся в указанный период), читаем:

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́, возсия́вши благода́ть, вселе́нную просвети́: не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиренному́дрия показа́, но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, и твои́ми устна́ма вся́ учи́ши покланя́тися в Тро́ице единому Бо́гу, Иоа́нне Златоу́сте, всеблаже́нне преподо́бне, досто́йно хва́лим тя: еси́ бо наста́вник, я́ко боже́ственная явля́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь Василию Великому, глас 1-й:

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́, я́ко прие́мшую сло́во твое́, и́мже боголе́пно научи́л еси́, естество́ су́щих уясни́л еси́, челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, ца́рское свяще́ние, о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое́ Це́ркве, подая́ всем некрадо́мое госпо́дство челове́ком, запечатле́я твои́ми веле́ньми, небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И́же от Бо́га свы́ше боже́ственную благода́ть восприе́м, сла́вне Григо́рие, и Того́ си́лою укрепля́емь, ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́, отону́дуже у Христа́ возме́здие трудо́в прия́л еси́ всеблаже́нне: Его́же моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем Христа́, и́ноков чреды́, о́тче Григо́рие, ко огра́де небе́сней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ ста́до Христо́во за́поведем Его́: ны́не же с ни́ми ра́дуешися, и лику́еши в небе́сных кро́вех.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. Именем Господним благослови Отче.

Священник: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

В некоторых храмах чтец также прибавляет: Господи помилуй (трижды).

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Молитвы на каждый день нашего бытия.

Боже великоименитый, творяй чудеса, имже несть числа! Прииди к молящимся рабом Твоим, Владыко: посли Дух Твой Святый и освяти воду сию, и даждь ей благодать избавления и благословение Иорданово: сотвори ю источник не¬тления, освящения дар, грехом разрешение, недугов исцеление, бесом погибель, противным силам неприступну, Ангельския крепости исполнену: яко да вси почерпающии ю и приемлющии от нея имеют на очищение души и тела, на исцеление вредом, в изме¬нение страстем, во оставление грехов, в отгнание всякаго зла, на окропление и освящение домов и на всяку пользу подобну. И елика аще что в домех, или на месте правоверно живущих сия вода окропит, да отымется всяка нечистота, да избавит от всякаго вреда, ниже тамо да водворяется дух губительный, ниже воздух вредящий, да отбежит всякое мечтание и навет крыющагося врага, а аще нечто есть, еже, или здравию живущих завидит, или покою, окроплением сия воды да отразится. Яко да благословися и прославися пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Комментарии (130)

Текст одной древней молитвы по архиепископу Иоанну (Шаховскому)

Чтобы я вносил любовь туда — где ненависть,

Чтобы я прощал — где обижают,

Чтобы я соединял — где есть ссора,

Чтобы я говорил правду — где господствует заблуждение,

Чтобы я воздвигал веру — где давит сомнение,

Чтобы я возбуждал надежду – где мучает отчаяние,

Чтобы я вносил свет во тьму,

Чтобы я возбуждал радость – где горе живет.

Господи, Боже мой, удостой не чтобы меня утешали, но чтобы я утешал,

Не чтобы меня понимали, но чтобы я других понимал,

Не чтобы меня любили, но чтобы я других любил,

Ибо кто дает — тот получает,

Кто забывает себя — тот обретает,

Кто прощает — тот простится,

Кто умирает — тот просыпается к вечной жизни.

Молитва о спасении державы Российской и утолении в ней раздоров и нестроений

Господи Боже, Спасителю наш! К Тебе припадаем сокрушен­ным сердцем и исповедуем грехи и беззакония наша, ими же раздражихом Твое благоутробие и затворихом щедроты Твоя. Отступихом бо от Тебе, Владыко, и заповедей Твоих не соблюдохом, ниже сотворихом, яко же заповедал еси нам. Сего ради нестроени­ем поразил еси нас, и дал еси нас на попрание врагом нашим, и ума лихомся паче всех язык, и быхом в притчу и поношение соседом нашим. Боже великий и дивный, каяйся о злобах человеческих, возводяй низверженныя и утверждайя низпадающия! Небесную Твою силу с небесе низпосли, уврачуй язвы душ наших и воздвигни нас от одра болезни, яко наполнишася разслабления чресла наша, яко болим неправдою и рождаем беззаконие. Утоли шатания и раздо­ры в земли нашей, отжени от нас зависти и рвения, убийства и пианства, разжения и соблазны, попали в сердцах наших всяку нечистоту, вражду и злобу, да паки возлюбим друг друга и едино пребудем в Тебе, Господе и Владыце нашем, якоже повелел еси и за­ поведал еси нам. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко исполнихомся уничижения и несмы достойни возвести очеса наша на не­бо. Помяни милости, яже показал еси отцем нашим, преложи гнев Твой на милосердие и даждъ нам помощь от скорби. Молит Тя Твоя Церковь, представляющи Тебе ходатайство другое Твоих: преподобных и богоносных отцев наших Сергия Радонежскаго и Серафима Саровскаго, Петра, Алексия, Ионы, Иова, Филиппа, святителей Московских, священномученика Ермогена, страсто­терпца Царя Николая, страстотерпицы Царицы Александры, Царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Ана­стасии, и верных слуг их, наипаче святителя Тихона, Патриар­ха Московскаго, исповедника, преподобномученицы великой кня­гини Елисаветы, . и всех святых в земли нашей просиявших, из­ряднее же Пресвятыя Богородицы и Приснодевы Марии, от лет древних покрывавшия и заступавшия страну нашу. Вразуми всех, иже во власти суть, и возглаголи в них благая о Церкви Тво­ей и о всех людех Твоих. Силою Креста Твоего укрепи воинство на­ше и избави их от всякаго навета вражия. Воздвигни нам мужей силы и разума, и даждь всем нам Духа премудрости и страха Божия, Духа крепости и благочестия.

Господи, к Тебе прибегаем, научи нас творити волю Твою, яко Ты еси Бог наш, яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя во веки веков. Аминь.

Молитвенный плач прп. Силуана Афонского

«Господи, я человек грешный и не разумею, как должно, но Ты, Милостивый, вразуми меня, как нужно поступить».

И милостивый Господь не хочет, чтобы душа наша была в смущении от врага, и внушает, что надо делать и чего не делать.

Раньше я думал, что Господь творил чудеса только по молитвам святых, но теперь узнал, что и грешному сотворит Господь чудо, как только смирится душа его, ибо когда человек научится смирению, тогда Господь слушает его молитвы.

Архимандрит Софроний (Сахаров)

Господи, Боже Вседержителю, согреших на небо и пред Тобою и уже несмь достоин нарешися сын Твой, ниже наименовать славное имя Твое грешными устами моими, потому что я сделал себя недостойным неба и земли, прогневав Тебя, благаго Владыку! Недостоин я просить себе прощения, Гос¬поди, ибо много раз давал обещание пока¬яться — и делался лжецом, не исполнившим обещания, много раз уже восставлял Ты меня, но я снова падал самоохотно. Сам на себя произношу приговор и при¬знаюсь, что достоин я всякаго наказания и мучения. Умоляю Тебя, Господи, не отверг¬ни меня от лица Твоего и не отступи от меня, чтобы не погибнуть мне. Ныне припадаю к Тебе, умоляя: помоги мне, уклонившемуся с пути правды. Излей на меня щедроты Твои, как на блуднаго сына, потому что осрамил я жизнь свою, расточив богатство благости Твоей. Помилуй меня и не презри меня по причине непотребной жизни моей. Помилуй меня, как мытаря, как разбойника: он на земле был отвержен всеми, но Ты принял его и сделал жителем рая сладости. Милостиво приими молитву мою о при¬мирении с Тобою и, по благости Твоей, даруй мне жизни в пришествие Твое; и да посрамится лукавый, когда увидит, что по-миловала меня правда Твоя. Даруя прощение, Господи, пошли и силу; обрати меня так, чтобы и жить мне по святей воле Твоей. Недостоин я просить себе прощения, Гос¬поди, ибо много раз давал обещание пока¬яться — и делался лжецом, не исполнившим обещания; много раз уже восставлял Ты меня, но я снова падал самоохотно. Поэтому сам на себя произношу приговор и признаюсь, что достоин всякаго наказания и мучения. Сколько раз посещал Ты омра¬ченный ум мой, но я снова возвращаюсь на худшее! Весь прихожу в трепет, размышляя о сем, и снова препобеждает меня сласть греховная. Как перечислю все дары благодати Твоей, Господи, какие получил я, жалкий, но об¬ращал и обращаю в ничто своим нерадением! Тысячами даров исполнял Ты меня, а я, бедный, воздаю Тебе тем, что противно Тебе. Но Ты, Господи, поелику в Тебе море долготерпения и бездна у Тебя благоутробия, не дозволяй посечь меня, как безплодную смоковницу. Не восхищай меня, неготоваго, не поемли не возжегшаго еще светильника, не бери отсюда не имеющаго у себя брачнаго одеяния, но, как благий Человеколюбец, помилуй меня, дай мне время на покаяние и пред страшным, неподкупным престолом Твоим не поставь душу мою обнаженною, как жалкое позорище безславия. Ты, Госпо¬ди, Спасителю мой, Сыне Бога истиннаго, как Сам знаешь и как Сам хочешь, по единой благости Твоей, туне обрати меня от пребы¬вающего во мне греха и спаси от погибели.

Сколько раз, о Владыко Господи Иисусе, обновлял Ты легкомысленно растлеваемое грехами моими естество мое! Нет тому числа и меры! Сколько раз Ты изымал меня из пещи, горящей у меня внутри, из пещи страстей многоразличных, из пропасти уны-ния и отчаяния! Сколько раз одним именем Твоим, с верой мною призываемым, обнов¬лял Ты мое растление сердечное! Сколько раз совершил это через животворящие Таины. О, Владыко! Милостям Твоим ко мне грешному, поистине, нет числа и меры. Что же я принесу Тебе, или что воздам Тебе за безмерные Твои ко мне благодеяния, Иисусе, Животе мой и легкость моя! Да буду я осмотрителен в путях моих по благодати Твоей, ибо Тебе приятны все осмотрительные в пути, как Ты Духом Своим устами отца нашего, Давида, рекл еси; постараюсь быть верным Тебе, смиренным, кротким, нераз¬дражительным, незлобивым, долготерпели¬вым. трудолюбивым, милостивым, щедрым, нелюбостяжательным, послушным. Господи, Сила всемогущая! Утверди не¬мощную душу мою во всякой добродетели! На недвижимом камени заповедей Твоих утверди слабое для всякого добра сердце мое! Господи! И я ежедневно опытно познаю, что без Тебя я ничто; что без Тебя не могу творить никакого добра; без Тебя одно зло во мне в разных его видах; без Тебя я сын погибель-ный. О, пренеизреченная Благостыня! Исполни благостью Твоей сердце мое! Паче же всею молю: даруй мне любить Тебя всем сердцем моим и ближнего моего, яко себе. Да не буду я злобен, горд, прозорлив, непо¬коен, но да буду незлобив, смирен, почти-телен с нежностью и послушен.

Господи, в тишине наступающего дня прошу Тебя даровать мне душевный мир, мудрость и силу.

Сегодня я буду стремиться смотреть на мир глазами,полными любви, быть терпеливой,кроткой и мудрой;смотреть – сквозь обманчивую внешность – на Твоих детей, как Ты Сам смотришь на них, помогать им видеть то добро, которое есть в каждом.

Огради мой слух от всякой клеветы, мой язык- от всякого осуждения.

Да пребудут в моём сердце лишь благие помышления, да буду я такой радостной и благожелательной ко всем, чтобы все встречающие меня ощущали Твоё присутствие во мне.Облеки меня Твой красотой, Господи, чтоб в течение этого дня я излучала Твой свет и Твою любовь.

Молитвы благодарственные каждодневные.

Благодарственная молитва ангелу-хранителю

Молитва благодарственная, святого Иоанна Кронштадского, читаемая после исцеления от болезни

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Благодарение за всякое благодеяние Божие

Благодарственные молитвы молитвы желательно читать каждый день. Благодарите Господа за каждый прожитый день, за ниспосланные вам блага, за великий дар – здоровье, за счастье детей. За все, что у вас есть на данный момент, даже если, с вашей точки зрения, этого не так уж и много.

Святитель Григорий Богослов писал: «Господь жаждет, чтобы Его жаждали, и наполняет желающих пить; приемлет как благодеяние, если просят у Него благодеяния. Он доступен и щедро подает великие дары, с большей радостью дает, чем иные приемлют сами. Только не обнаружив себе низкой души, прося того, что маловажно и недостойно Дающего».

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. Хвалим Тя, благословим Тя, кпаняемтися, славословим Тя, благодарим Тя, великия ради славы Твоея. Господи Царю небесный, Боже Отче Вседержителю. Господи Сыне Единородный Иисусе Христе, и Святый Душе. Господи Боже, Агнче Божий, Сыне Отечь, вземляй грехи мира, прими молитву нашу. Седяй одесную Отца, помилуй нас. Яко ты еси един Свят, Ты еси един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь.

На всяк день благословлю Тя, и восхвалю имя Твое во веки и в век века.

Сподоби, Господи, в день сей без греха сохраниться нам. Благословен еси Господи, Боже отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки. Аминь.

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя.

Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим (это повторяется трижды).

Господи, прибежище был еси нам в род и род. Аз рех: Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших Тебе. Господи, к Тебе прибегох, научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим сеет. Пробави милость Твою ведущим Тя.

Песнь Господу Иисусу Христу:

Единородный Сыне и Слове Божий, безсмертен сый, и изволивый спасения нашего ради воплотитися от святыя Богородицы и Приснодевы Марии, непреложно вочеловечивыйся, распныйся же Христе Боже, смертию смерть поправый, един сый Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас.

Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем.

Блажени нищыи духом, яко тех есть Царствие Небесное.

Блажени плачущыи, яко тии утешатся.

Блажени кротцыи, яко тии наследуют землю.

Блажени апчущыи и жаждущыи правды, яко тии насытятся.

Блажени милостиви, яко тии помилованы будут.

Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.

Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.

Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царствие Небесное.

Блажени есте, егда поносят вам, и изженут и рекут всяк зол глагол, на вы лжуще Мене ради.

Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех.

Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит. На месте злачне, тамо всели мя, на воде покойне воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды, имене ради Своего. Аще бо и пойду посреде сени смертныя, не убоюся зла, яко Ты со мною еси: жезл Твой и палица Твоя, та мя утешиста. Уготовал еси предо мною трапезу сопротив стужающым мне: умастил еси елеом главу мою, и чаша Твоя упоявающи мя, яко державна. И милость Твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселитимися в дом Господень в долготу дний.

Благодарственная молитва ангелу-хранителю.

Отблагодарив и восславив Господа своего, Единого Бога православных Иисуса Христа за благодетельство Его, взываю к тебе, святый ангеле Христов, воин Божественный. Взываю с молитвой благодарственной, благодарю тебя за милость твою ко мне и за ходатайство твое за меня пред лицом Господа. Славен будь в Господе, ангеле!

Краткий вариант благодарственной молитвы ангелу-хранителю.

Восславив Господа, тебе воздаю должное, ангел-хранитель мой. Славен будь еси в Господе! Аминь.

Молитва благодарственная, святого Иоанна Кронштадского, читаемая после исцеления от болезни.

Слава Тебе, Господи, Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначальнаго Отца, едине изцеляяй всяк недуг и всяку язю в людех, яко помиловал мя еси грешнаго и избавил еси мя от болезни моей, не попустив ей развиться и умертвить меня по грехам моим. Даруй мне отныне, Владыко, силу твердо творить волю Твою во спасение души моея окаянныя и во славу Твою со Безначальным Твоим Отцем и Единосущным Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Благодарственные молитвы по Святом Причащении.

Слава Тебе, Боже. Слава Тебе, Боже. Слава Тебе, Боже.

Благодарственная молитва, 1-я

Благодарю тя, Господи, Боже мой, яко не отринул мя еси грешнаго, но общника мя быти святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тя, яко мене недостойнаго причаститися Пречистых Твоих и Небесных Даров сподобил еси. Но Владыко Человеколюбче, нас ради умерый же и воскресый, и даровавый нам страшная сия и животворящая Таинства во благодеяние и освящение душ и телес наших, даждь быти сим и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякаго сопротивнаго, в просвещение очию сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерну, во исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение Божественныя Твоея благодати и Твоего Царствия присвоение; да во святыни Твоей теми сохраняемь, Твою благодать поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю; и тако сего жития исшед о надежди живота вечнаго, в присносущный достигну покой, идеже празднующих глас непрестанный, и безконечная сладость, зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты бо еси истинное желание, и неизреченное веселие любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поет вся тварь во веки. Аминь.

Молитва 2-я, святого Василия Великого

Владыко Христе Боже, Царю веков, и Содетелю всех, Благодарю Тя о всех, яже ми подал благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих Таинств. Молю убо Тя, Блаже и Человеколюбче: сохрани мя под кровом Твоим, и в сени крилу Твоею; и даруй ми чистою совестию, даже до последняго моего издыхания, достойно причащатися святынь Твоих, во оставление грехов, и в жизнь вечную. Ты бо еси хлеб животный, источник святыни, Податель благих, и Тебе славу возсылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва 3-я, Симеона Метафраста

Давый пищу мне плоть Твою волею, огнь сый и опаляяй недостойныя, да не опалиши мене, Содетелю мой; паче же пройди во уды моя, во вся составы, во утробу, в сердце. Попали терние всех моих прегрешений. Душу очисти, освяти помышления. Составы утверди с костьми вкупе. Чувств просвети простую пятерицу. Всего мя спригвозди страху Твоему. Присно покрый, соблюди же, и сохрани мя от всякаго дела и слова душетленнаго. Очисти и омый, и украси мя; удобри, вразуми, и просвети мя. Покажи мя Твое селение единаго Духа, и не ктому селение греха. Да яко Твоего дому, входом причащения, яко огня мене бежит всяк злодей, всяка страсть. Молитвенники Тебе приношу вся святыя, чиноначалия же безплотных, Предтечу Твоего, премудрыя Апостолы, к сим же Твою нескверную чистую Матерь, ихже мольбы Благоутробне приими, Христе мой, и сыном света соделай Твоего служителя. Ты бо еси освящение и единый наших, Блаже, душ и светлость; и Тебе лепоподобно, яко Богу и Владыце, славу вси возсылаем на всяк день.

Тело Твое Святое, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, да будет ми в живот вечный, и Кровь Твоя Честная во оставление грехов: буди же ми благодарение сие в радость, здравие и веселие; в страшное же и второе пришествие Твое сподоби мя грешнаго стати одесную славы Твоея, молитвами Пречистыя Твоея Матере, и всех святых.

Молитва 5-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице Богородице, свете помраченныя моея души, надеждо, покрове, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тя, яко сподобила мя еси недостойнаго, причастника быти Пречистаго Тела и Честныя Крове Сына Твоего. Но Рождшая истинный Свет, просвети моя умныя очи сердца; Яже Источник безсмертия рождшая, оживотвори мя умерщвленнаго грехом; Яже милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, помилуй мя, и даждь ми умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслех моих, и воззвание в пленениих помышлений моих; и сподоби мя до последняго издыхания, неосужденно приимати пречистых Таин освящение, во исцеление души же и тела. И подаждь ми слезы покаяния и исповедания, во еже пети и славити Тя во вся дни живота моего, яко благословенна и препрoславленна еси во веки. Аминь.

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром: яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков и славу людей Твоих, Израиля.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (трижды).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй (трижды).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Тропарь св. Иоанну Златоустому, глас 8-й

Уст твоих, якоже светлость огня, возсиявши благодать, вселенную просвети: не сребролюбия мирови сокровища сниска, высоту нам смиренномудрия показа, но твоими словесы наказуя, отче Иоанне Златоусте, моли Слова Христа Бога спастися душам нашим.

Слава: От небес приял еси Божественную благодать, и твоими устнами вся учиши покланятися в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте всеблаженне, преподобне, достойно хвалим тя: еси бо наставник, яко божественная являя.

И ныне: Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву, и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

тропарь Василию Великому, глас 1-й:

Во всю землю изыде вещание твое, яко приемшую слово твое, имже боголепно научил еси, естество сущих уяснил еси, человеческия обычаи украсил еси, царское священие, отче преподобне, моли Христа Бога, спастися душам нашим.

Слава: Явился еси основание непоколебимое церкве, подая всем некрадомое господство человеком, запечатлея твоими веленьми, небоявленне Василие преподобне.

И ныне: Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву, и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Иже от Бога свыше божественную благодать восприем, славне Григорие, и Того силою укрепляемь, евангельски шествовати изволил еси, отонудуже у Христа возмездие трудов приял еси всеблаженне: Егоже моли, да спасет души наша.

Слава: Подобоначальник показался еси Начальника пастырем Христа, иноков чреды, отче Григорие, ко ограде небесней наставляя, и оттуду научил еси стадо Христово заповедем Его: ныне же с ними радуешися, и ликуеши в небесных кровех.

И ныне: Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву, и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Господи, помилуй (12 раз). Слава: И ныне:

Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Благодарение за всякое благодеяние Божие.

Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи, о Твоих великих благодеяниих на нас бывших, славяще Тя хвалим, благословим, благодарим, поем и величаем Твое благоутробие, и рабски любовию вопием Ти: Благодетелю Спасе наш, слава Тебе.

Твоих благодеяний и даров туне, яко раби непотребнии, сподобльшеся, Владыко, к Тебе усердно притекающе, благодарение по силе приносим, и Тебе яко Благодетеля и Творца славяще, вопием: слава Тебе, Боже Всещедрый.

Богородице, христианом Помощнице, Твое предстательство стяжавше раби Твои, благодарно Тебе вопием: радуйся, Пречистая Богородице Дево, и от всех нас бед Твоими молитвами всегда избави, Едина вскоре предстательствующая.

Песнь хвалебная, св. Амвросия, еп. Медиоланского

Тебе Бога хвалим, Тебе Господа исповедуем, Тебе превечнаго Отца вся земля величает. Тебе вси ангели, Тебе небеса и вся силы, Тебе херувими и серафими непрестанными гласы взывают: Свят, Свят, Свят, Господь Бог Саваоф, полны суть небеса и земля величества славы Твоея. Тебе преславный апостольский лик, Тебе пророческое хвалебное число, Тебе хвалит пресветлое мученическое воинство, Тебе по всей вселенней исповедует Святая Церковь, Отца непостижимаго величества, покпаняемаго

Твоего истиннаго и Единороднаго Сына, и Святаго Утешителя Духа. Ты Царю славы Христе, Ты Отца присносущный Сын еси: Ты, ко избавлению приемля человека, не возгнушался еси Девическаго чрева. Ты одолев смерти жало, отверзл еси верующим Царство Небесное. Ты одесную Бога седиши во славе Отчей, Судий приити верищися. Тебе убо просим: помози рабом Твоим, ихже честною кровию искупил еси. Сподоби со святыми Твоими в вечной славе Твоей царствовати. Спаси люди Твоя, Господи, и благослови достояние Твое, исправи я и вознеси их во веки: во вся дни благословим Тебе, и восхвалим имя Твое во век и в век века. Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам. Помилуй нас, Господи, помилуй нас: буди милость Твоя, Господи, на нас, якоже уповахом на Тя: на Тя, Господи, уповахом, да не постыдимся во веки. Аминь.

Иные популярные молитвы:

Молитвы вечерние читать ежедневно

Что нужно знать верующему. Первые шаги в храме

Чудотворные иконы Божьей матери, иконы Пресвятой Богородице

Молитвы святым об исцелении

О молитве: О молитве Иисусовой, О даровании молитвы

О молитве: Почему надо молиться по молитвослову, Какие молитвы входят в молитвослов, Какие книги относятся к церковно-богослужебным, Православный молитвослов, Как молиться за других людей, Как молиться за обидчиков и врагов

Тропари Б-В. Тропарь Пресвятой Богородице. Тропарь святым преподобным угодникам

Молитвы о покровительстве вступающим в брак

Молитвы при желании иметь дитя мужского пола

Молитвы о развитии ума у детей

Молитвы о целомудрии и благополучном замужестве дочерей

Молитвы при женском недомогании

Акафист, Молитвы составленные в заключении

Молитвы о семейном благополучии иные

Православные информеры для сайтов и блогов

Все молитвы .
Оценка 4.9 проголосовавших: 911
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here