Молитва о греции

Советуем ознакомиться молитва о греции с несколькими вариантами на русском языке, с полным описанием и картинками.

Молитва о греции

на русском и греческом языках

Η προσευχή είναι το θεμέλιο του κόσμου.

Είναι ένα όπλο άμυνας εναντίον των μεριμνών του βίου και της απελπισίας.

Η προσευχή εκμηδενίζει τη θλίψη και χαλιναγωγεί την οργή.

Είναι η τροφή της ψυχής και ο φωτισμός του νου.

Молитва является основой мира.

Это орудие защиты от проблем жизни и отчаяния.

Молитва уничтожает горе и обуздывает гнев.

Это пища души и освещение ума.

Молитвы на греческом языке

Великий канон свт. Андрея Критского

о помощи в учебе и изучении иностранных языков

Господи Иисусе Христе, Боже наш, воистину вселившийся в сердца двенадцати Апостолов,

и силою благодати Всесвятого Духа, сошедшего в виде огненных языков,

уста их открывший, так что они начали говорить на иных наречиях.

Сам Господи Иисусе Христе, Боже наш, ниспосли того Духа Твоего Святого на нас

и насади в наши сердца его Святое Писание, которое рука Твоя пречистая начертала

на скрижалях законодателю Моисею, ныне и присно и во веки веков.

Молитва о мире в Греции и Украине вознесена в Салониках

Содержимое

Богослужение состоялось в храме Преображения Господня.

Молитва о мире в Греции и Украине вознесена 28 марта во время Божественной литургии в храме Преображения Господня в Салониках. Богослужение возглавил митрополит Фессалоникийский Анфим, вместе с греческими иерархами и духовенством молился архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука, сообщает Hram.zp.ua.

По окончании Литургии владыка Лука поблагодарил митрополита Анфима за возможность совместного служения и попросил молитв о скорейшем прекращении войны в Украине и наступлении долгожданного мира.

Митрополит Анфим отметил, что рад визиту православных братьев с Украины и, обращаясь к собравшимся в храме, сказал: «Для нас большая честь, что приехал владыка вместе со своими священнослужителями. Мы говорим на разных языках, но все равно понимаем друг друга, потому что есть язык веры, язык любви, поэтому всё понятно».

В завершение встречи греческий иерарх попросил украинцев не забывать в молитвах Грецию и ее народ.

«А мы в свою очередь будем молиться за Украину, за ваш народ, чтобы Господь сохранил наши страны и народы», – сказал митрополит Фессалоникийский Анфим.

Визит архиепископа Луки в Салоники (Греция) состоялся в рамках автопробега Запорожье-Афон, начавшегося 21 марта. Ранее паломники встречались с Патриархом Болгарским Неофитом. Святейший Владыка высказал поддержку Украинской Православной Церкви и заявил о недопустимости захвата храмов.

Галерея изображений этой статьи

Статистика просмотров

Автор(ы) материала

Популярное за 7 дней

Нижнее меню

Просмотров сегодня: 740

Мнение редакции портала может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций.

Использование материалов сайта в печатных изданиях и на интернет-ресурсах возможно только с указанием ссылки на портал.

Афонская Молитва по Соглашению

У вас нет возможности посетить Святую Гору Афон, но вы хотите получить молитвенную помощь святогорских братьев? Предлагаем вам присоединиться к молитве по соглашению с афонскими монахами.

“Истинно также говорю вам, что если двое из вас

согласятся на земле просить о всяком деле, то,

чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного,

ибо, где двое или трое собраны во имя Мое,

там Я посреди них.”

(Евангелие от Матфея – Глава 18:18-20)

В этих словах Иисуса Христа, по его бесконечной милости, Он дает людям прямое указание, что если им нужна помощь или они находятся в безвыходной ситуации, то есть выход – сердечная молитва Господу Богу.

По благословению святогорских отцов, приглашаем присоединиться к нашей соборной молитве по соглашению.

Молитва по соглашению – это соборное воззвание людей к Богу, согласившихся совместно молиться в определенное время. И несмотря на то, что молящихся могут разделять многие километры, эта молитва является невероятно сильной и действенной!

Молитву по соглашению наши монастырские братья читают ежедневно в 21:00 по афинскому времени. Для других стран, каждый желающий сам определит свое время для чтения, в зависимости от своего часового пояса проживания. Если у кого-то не получается прочесть молитву в указанное время, можно добавить её к вечернему правилу.

Продолжительность чтения молитвы – не ограничена. Это может быть день, месяц, сорок дней, или больше. Каждая просьба может быть индивидуальной. Господь Бог Сам знает, что нам нужно.

Текст молитвы по соглашению

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты сказал пречистыми устами Твоими: «Истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Непреложны словеса Твои, Господи, милосердие Твое бесприкладно и человеколюбию Твоему нет конца. Сего ради молим Тебя: даруй мне, и всем тем, кто возносит сейчас с нами соборную молитву, имена Ты их Господи знаешь Сам, согласившимся просить Тебя о духовном братстве; о стяжании молитвенного духа; о сострадании, милосердии и прощении; о даровании мира и любви; и о всяком прошении, просьбы которых Ты, Господи, знаешь Сам. Услышь также и мою просьбу и помоги мне (проговорите просьбу своими словами). Молим Тебя об исполнении наших прошений. Но да будет не так, как мы хотим, но как Ты, Господи — да будет во веки воля Твоя. Аминь.

Пламя свечи символизируем Святой Дух, и конечно же нашу молитву. Когда вы зажигаете свечу, ваше внимание фокусируется на молитве и просьбе которую вы возносите. Зажигая Молитвенную свечу вы присоединяетесь к нашей совместной молитве.

Помимо молитвы по соглашению, в зависимости, от вашей личной потребы, также советуем после совместной молитвы прочесть следующие Молитвы и Акафисты.

Акафист Архангелу Михаилу о страждущих от духов нечистых; об избавлении от пристрастий; от козней дьявольских;

Акафист Ангелу-Хранителю о трудности выбора в сложной ситуации;

Акафист Божией Матери в честь иконы Её «Умягчение злых сердец» о примирении враждующих; о искоренении злобы и ненависти; о сострадании, великодушии и прощении;

Акафист святителю Николаю о покровительстве и успехе в делах и предпринимательстве; об устройстве на работу; о избавлении от долгов; о пребывающих в судах, в тюремном заключении, плену; о путешествующих;

Акафист вмч. Георгию о покровительстве христолюбивого воинства;

Молитвы Покрову Божией Матери о благополучии и спасении детей; об избавлении от бед;

Акафист Божией Матери в честь иконы Её «Нечаянная Радость» при бездетности о даровании ребенка; о вспоможении в родах; о создании брака; о счастье в браке, о покровительстве семейному очагу.

Также вы можете отдельно заказать Молебен, Сорокоуст, которые мы поминаем на молебнах перед Пресвятой Владычицей нашей Богородицей, а также на проскомидии за Божественной Литургией. Если вам необходима усиленная молитва, то вы можете заказать Неусыпаемую Псалтирь, которую монахи монастыря читают днем и ночью в течении 40 дней.

Молитва Отче наш на греческом языке

Здравствуйте! Как вы знаете, традиционно Россию и Грецию связывает, кроме всего прочего, и одна религия. Почти 98% греков, как говорит статистика, считают себя православными христианами.

Поэтому сегодня рассмотрим молитву «Отче наш» на греческом языке, а также другие православные тексты и молитвы наа греческом с транскрипцией и в некоторых случаях с переводом. Большинство из них российские верующие знают на церковнославянском языке. Но многие люди, изучающие греческий язык, хотят научиться на нем читать молитвы, стихи. Эта статья вам в помощь!

Отче наш на греческом — Πάτερ ημών — Патэр имон

ο εν τοις ουρανοίς,

αγιασθήτω το όνομα Σου.

Ελθέτω η βασιλεία Σου.

Γενηθήτω το θέλημα Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης.

Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον.

Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,

ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.

Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,

αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

О эн тис уранИс

Тон Артон имОн тон эпиУсион д ос имИн сИмерон.

Ке Афес имИн та офилИмата имОн,

Ос ке имИс афИэмэн тис офилЕтэс имОн.

Ке ми исэнЭнгис имАс ис пиразмОн,

АллА рИсэ имАс апО ту понирУ.

Отче наш на греческом слушать

Обратите внимание на произношение: в транскрипции я отмечаю согласные θ и δ, сложные в произношении, соответственно буквами ф и д . Напомню для изучающих греческий язык, что θ произносится как глухое th в английском языке, а δ — как звонкое th .

Ударные гласные в греческих такстах отмечены ударением, в русской транскрипции я выделяю их заглавными буквами.

Следующим рассмотрим «Символ Веры» — этот текст не является собственно молитвой, а скорее гимном, прославлением веры.

Символ веры — Το σύμβολο της πίστεως — То символо тис пистэос

Πιστεύω εις ένα Θεόν,

ποιητήν ουρανού και γης,

ορατών τε πάντων και αοράτων.

Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν,

τον Υιόν του Θεού τον μονογενή,

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα

προ πάντων των αιώνων.

εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα,

ομοούσιον τω Πατρί,

δι’ ου τα πάντα εγένετο.

Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους

και δια την ημετέραν σωτηρίαν

κατελθόντα εκ των ουρανών,

και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου,

και Μαρίας της Παρθένου,

Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών

επί Ποντίου Πιλάτου,

και παθόντα, και ταφέντα.

Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς.

Και ανελθόνται εις τους ουρανούς,

και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.

Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης

κρίναι ζώντας και νεκρούς,

Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος.

Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν,

το εκ του Πατρός εκπορευόμενον,

το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον

το λαλήσαν διά των Προφητών.

Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν,

και Αποστολικήν Εκκλησίαν.

Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών,

και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

пиитИн уранУ ке ЙИс,

оратОн тэ пАндон ке аОратон.

Ке ис Эна КИрион ИисУн ХристОн,

Про пандОн тон эОнон.

омоУсион то ПатрИ,

Эпи ПонтИу ПилАту,

Ке анастАнда ти трИти имЭра катА тас ГрафАс.

Ке катэзОмэнон эк д эксиОн ту ПатрОс.

крИнэ зОндас ке нэкрУс,

у тис ВасилИас УК Эстэ тЭлос.

Ке ис то ПнЭвма то Айион, то КИрион, то ЗоопьОн,

То эк ту ПатрОс экпоревОмэнон, то син ПатрИ ке иО симпроскинУмэнон

Ке апостоликИн экклисИан.

ОмологО эн вАптизма ис афЭсин амартиОн.

ПросдокО анАстаси нэкрОн,

Ке зоИн ту мЭллондос эОнос.

Символ Веры на греческом: слушать

Богородице Дево — Θεοτόκε Παρθένε — Ф еотоке Пар ф энэ

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά Σου. Ευλογημένη Συ εν γυναιξί, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας Σου, ότι Σωτήρα έτεκες, των ψυχών ημών.

Ф еотОке Пар ф Энэ, хЭре кехаритомЭни МарИа, о КИриос мэтА Су. ЭвлойимЭни Си эн йинэксИ, ке эвлойимЭнос о карпОс тис кильАс Су, Оти СотИра Этекес, тон психОн имОн.

Богородице Дево на греческом языке поют монахи Святоафонского монастыря Симонопетра.

Богородице Дево — перевод на русский язык

«Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших» – молитвословие, прославляющее Матерь Божию. Текст с сайта http://azbyka.ru/ .

Детская молитва Богородице на греческом языке

Παναγιά μου Δέσποινα

και του Χριστού μητέρα

σε σέναν παραστέκουμαι

την νύχταν και τη μέρα.

Πέφτω κάμνω το σταυρόμ μου

άρμαν έχω στο πλευρόμ μου

δούλος του Θεού λογιούμαι

και κανένα δε φοβούμαι.

Ке ту ХристУ митЭра

Сэ сЭнан парастЭкомэ

Тин нИхтан ке тин мЭра.

ПЭфто кАмно то ставрОм му

Арман Эхо сто плеврОм му

ке канЭна дэн фовУмэ.

Мой перевод на русский язык

Госпожа моя Богородица

Я с тобой рядом

Ложусь и крещусь

Со мной защита рядом

Раб божий называюсь

И никого не боюсь.

Молитва Царю Небесный — Βασιλεύ Ουράνιε — ВасилЕв урАниэ

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε,

το Πνεύμα της αληθείας,

ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών,

ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός,

ελθέ και σκήνωσον εν ημίν

και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος

και σώσον, Αγαθέ τας ψυχάς ημών.

ВасилЕв урАние, парАклитэ,

О пандахУ парОн ке та пАнда плирОн,

Молитва Святому Духу (перевод):

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Текст с сайта http://azbyka.ru/.

Молитва преподобного Паисия Великого

Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δός μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μή μ΄εγκαταλείπεις. Μή φεύγεις μακρυά μου. Άπλωσε το χέρι Σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για Σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά Σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι γι΄αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε απ΄το νου μου κάθε βρώμικο, αισχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λησμοσύνη, την αναισθησία, την πώρωση. Κύριε, που είσαι σπλαγχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή.

КИриэ ИисУ ХристЭ, ф эЭ му, д оз му ти симэринИ мЭра ага ф И, анамАртити ке ка ф арИ. КИриэ, ми мэнгаталИпис. Ми фЭвйис макриА му. Аплосэ то хЕри су ке вои ф исЭ мэ. КИриэ, стИриксЭ мэ ке фИтэпсэ стин кардиА му тин агАпи ке то мэгало сэвазмО я сЭна. КИриэ, д И д аксЭ мэ на зо катА то Айио Ф элимА су. КАмэ, КИриэ, на синэс ф Аномэ тис амартИэз му ке на липАмэ яфтэс. Элев ф Эросэ мэ апО кА ф э психикО ке соматикО пиразмО. Д иОксэ ап то ну му кА ф э врОмико, эсхро и анипОтакто логизмО. КИриэ, воИ ф исЭ мэ на вгАло апО мЭса му тин амЭлиа, тин лИпи, тин лизмосИни, тин анэс ф эсИа, тин бОроси. КИриэ, пу Исэ сплахникОс, элеисЭ мэ ке синхОресэ Олес тис аномИэз му.Ке кАмэ на зо мэ исихИа, мэ мэтАниа, мэ эксомолОгиси ке мэ пИсти ка ф арИ.

Перевод на русский язык (перевела сама, не нашла официального перевода)

Господи Иисусе Христе, Боже мой, дай мне сегодняшний день добрым, безгрешным и чистым. Господи, не оставляй меня. Не уходи далеко от меня. Протяни руку свою и помоги мне. Господи, поддержи меня и посей в моем сердце любовь и большое уважение к тебе. Господи, научи меня жить по твоему желанию. Сделай так, Господи, чтобы я осознавал мои грехи и жалел о них. Освободи меня от всякого духовного и телесного соблазна. Изгони из моего ума каждое грязное, стыдное и непослушное рассуждение. Господи, помоги мне изгнать из себя небрежность, грусть, забывчивость, бесчувственность, чёрствость. Господи, ты сострадателен, помилуй меня и прости мне все мои прегрешения. И сделай, чтобы я жил в спокойствии, в раскаянии, в исповеди и с чистой верой.

Греческие тексты молитв взяты с сайта http://www.paidika.gr/, для изучающих греческий язык рекомендую этот сайт. Там есть детские стишки, игры, молитвы на греческом языке. Для начинающих вполне подойдет, но переводов там, понятно, нет.

Уважаемые читатели, это мы начали с «Отче наш» на греческом языке, и я добавила ещё несколько молитв с переводом. «Отче наш» и «Символ Веры» оставила без перевода, их церковнославянский вариант вы найдете на любом христианском сайте. Если вас интересует какая-то конкретная молитва, и вы хотели бы читать её на греческом языке, напишите в комментариях. Возможно, я добавлю эту молитву к статье.

Хотите освежить в памяти греческое произношение? Прочитайте эти статьи:

18 Responses to Молитва Отче наш на греческом языке

Хорошая молитва, красивые слова, Елена, спасибо. «Отчий наш» на русском немного отличается. Хотелось бы на греческом услышать, так как читать совсем не могу, совсем сложный для меня.

Елена, я специально вставила видеоролики в статью, в которых звучат молитвы. Там Вы можете послушать, а не читать. А перевод на самом деле — один в один, просто на другом языке.

Действительно, Елена, послушала видео и музыкальное сопровождение красивое, жаль только не понимаю. А Отчий наш вы на русском не написали, я перепутала с другой) Спасибо, столько хороших молитв! Особенно мне понравилась молитва преподобного Паисия Великого.

Отче наш я не стала писать — мне кажется, что все и так её знают ?

Елена, спасибо большое. Очень хорошая и своевременная публикация…просим не останавливаться на этом…так бы всю Божественную Литургию раскрыть а то по приезде на службе в греческом храме не все понятно

Александр, я сама не очень сильна в знании православных служб. Надо будет нашего зятя попросить — он будущий священник, чтобы объяснил, что в Божественную Литургию входит. Я так понимаю, что Вам же транскрипция с греческого нужна, русский текст Вы и так знаете?

Молитва-наше обращение к Богу, они очень нужны людям на любом языке. Спасибо, Леночка!

Спасибо большое, Елена, за эти чудесные молитвы на греческом языке! Все-таки Православие к нам в Россию пришло из Греции и полезно было бы знать первоисточник. Если буду когда-нибудь в Греции, то обязательно зайду в Храм и слова этих молитв уже не будут для меня чуждыми.

Молитва Отче наш! Произнесенная устами Спасителя, она сразу становится бережно сохраняемым сокровищем Церкви, достоянием всех верующих

ЗДОРОВО! В День Прощенного Воскресенья, ПРОСТИТЕ МЕНЯ ЗА ПРИНЕСЕННЫЕ МНОЙ ОБИДЫ…

Сергей, взаимно — простите если вдруг чем обидела. С наступающим праздником Вас!

Елена, спасибо Вам огромное! Храни Вас Господь!

Александра, на здоровье!

Елена, с Постом Вас! Не подскажите Поясок Пресвятой Богородицы (по каким дням в какое время к каким кораблям из Уранополи) выносят из монастыря Ватопед — спасибо терпения и любви Вам

Александр, не знаю, честно говоря, это надо специально искать информацию, спрашивать у паломников…

Подскажите, пожалуйста, что за музыка звучит.. при молитве Отче наш? Прямо мурашки..

Лариса, к сожалению, не могу сказать. В ролике нигде не написано об этой музыке.

Оценка 4.9 проголосовавших: 939
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here